UPDATE command denied to user 'zsme_leonardo'@'localhost' for table 'leon_settings' Europass - Leonardo.zsme.pl
Leonardo.zsme.pl
Aktualności · Pobierz · Linki · Kontakt27 September 2021 / 07:06
..: Menu :..
Informacje
  O projekcie
  Europass
  Przygotowanie językowo-kulturowe

O nas
  Uczestnicy
  Blog
  Galeria
  Nasz staż - multimedia
  Zobacz film

Info dla stażysty
  Blogujemy
  Program kulturalny
  Ankieta półmetkowa
  Ankieta końcowa

Europass

Czym jest?

Dokument Europass - Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

  • praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
  • semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
  • praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Kto może otrzymać dokument?

Dokument Europass - Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.

Kto odpowiada za jego przygotowanie?

Dokument Europass - Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.

Zasady wydawania dokumentu Europass - Mobilność

Europass-Mobilność jest wydawany bezpłatnie. Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych - w języku polskim i w języku obcym. Dokument może otrzymać każdy - niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego - podejmujący naukę za granicą po 1 stycznia 2005 r. pod warunkiem, że odbywa się ona w ramach wyjazdu zorganizowanego. Jako wyjazd zorganizowany traktuje się pobyt za granicą, który jest wynikiem podpisania umowy między krajową instytucją wysyłającą (np. szkołą, uczelnią czy urzędem pracy) i zagranicznym partnerem przyjmującym, określającej treść, cel i czas trwania wyjazdu, a także jego sposoby monitorowania i aspekty praktyczne. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.