UPDATE command denied to user 'zsme_leonardo'@'localhost' for table 'leon_settings' Leonardo.zsme.pl Egzamin językowy
Dodane przez dnia 15 June 2012 15:39

Już jutro ( tj. 16 czerwca br.) odbędzie się egzamin kończący przygotowanie językowe to wrześniowego wyjazdu. W zakres testu będzie wchodził oczywiście cały przestudiowany materiał, a w szczególności słownictwo oraz podstawowe zwroty. Wszystko to odbędzie się w formie pisemnej jak i ustnej. Tak więc zachęcam do nauki i zapraszam o godzinie 10 00 do Logmaru.


Rozszerzona zawartość newsa