UPDATE command denied to user 'zsme_leonardo'@'localhost' for table 'leon_settings' Leonardo.zsme.pl Podsumowanie projektu
Dodane przez ulidihe dnia 11 May 2013 09:09

W dniu 11 kwietnia 2013 podczas IX edycji konkursu wiedzy technicznej dla gimnazjalistów Rybnickiego Okręgu Przemysłowego "Przygoda z Techniką" odbyło się podsumowanie projektu "Across Boarders" Leonardo da Vinci. W ramach tego projektu jesienią ubiegłego roku grupa 20 uczniów 3 klasy technikum kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk wzięła udział w 4 tygodniowej praktyce zawodowej w Plymouth w Anglii. Uroczyste ręczenie dokumentu Europass - Mobilność potwierdzające odbycie praktyki i nabycie umiejętności ułatwiających podjęcie pracy w swoim zawodzie nastąpiło z rąk naczelnika wydziału pani Katarzyny Fojcik.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Rozszerzona zawartość newsa