UPDATE command denied to user 'zsme_leonardo'@'localhost' for table 'leon_settings' Leonardo.zsme.pl Dokumenty
Dodane przez dnia 19 July 2012 09:45

Przypominamy że należy donieść uzupełnione dokumenty (tj. zaświadczenie o niekaralności oraz formularz zgłoszeniowy) do szkoły. Należy także zadbać o wyrobienie paszportu. Wszystkie te sprawy powinny być załatwione jak najszybciej!


Rozszerzona zawartość newsa