UPDATE command denied to user 'zsme_leonardo'@'localhost' for table 'leon_settings' News: Informacje dotyczące bagażu - Leonardo.zsme.pl
Leonardo.zsme.pl
Aktualności · Pobierz · Linki · Kontakt22 April 2021 / 22:11
..: Menu :..
Informacje
  O projekcie
  Europass
  Przygotowanie językowo-kulturowe

O nas
  Uczestnicy
  Blog
  Galeria
  Nasz staż - multimedia
  Zobacz film

Info dla stażysty
  Blogujemy
  Program kulturalny
  Ankieta półmetkowa
  Ankieta końcowa

UPDATE command denied to user 'zsme_leonardo'@'localhost' for table 'leon_news'
Informacje dotyczące bagażu


Informacje dotyczące bagażu


ARTYKUŁ 8 - BAGAŻ


8.1 BAGAŻ

Pasażer jest uprawniony do odprawienia Bagażu Odprawionego za opłatą (link do Regulaminu w sprawie Bagażu Odprawionego) oraz do wniesienia do kabiny samolotu jednej sztuki Bagażu Nieodprawionego (link do Regulaminu w sprawie Bagażu Podręcznego), z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń przewidzianych w tych Regulaminach.

8.2 NADBAGAŻ I PRZEWOŻENIE OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

Pasażer uiszcza opłatę za przewóz jakiegokolwiek Bagażu Odprawionego, przekraczającego dopuszczalny limit Bagażu Odprawianego, oraz za wszelki sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, oraz inne określone przedmioty, które przewoźnik zadecyduje się przewieźć, do którego to przewozu zastosowanie mają nasze stawki, warunki oraz ograniczenia (link do Regulaminu w sprawie Bagażu Odprawionego).

8.3 PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE DO PRZEWOŻENIA JAKO BAGAŻ

8.3.1 Bagaż nie może zawierać:

8.3.1.1 przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie dla samolotu, ludzi, oraz mienia na pokładzie samolotu, wyszczególnionych w art. 8.10 poniżej;

8.3.1.2 przedmiotów, których przewóz jest zakazany na mocy obowiązującego prawa, regulacji lub nakazów jakiegokolwiek kraju docelowego, lub w którym podróż się rozpoczyna;

8.3.1.3 artykułów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z tym, że stanowią zagrożenie, nie są bezpieczne, lub z powodu ich wagi, rozmiarów, kształtów lub natury, bądź artykułów delikatnych lub łatwo psujących się, w kontekście między innymi danego typu samolotu;

8.3.1.4 ryb lub trofeów z połowów i polowań;

8.3.1.5 farb, sztucznych ogni, żarówek energooszczędnych, artykułów samoodpalających w tym między innymi pił łańcuchowych, modeli samolotów oraz kosiarek;

8.3.2 Bagaż Odprawiony nie powinien zawierać: pieniędzy, biżuterii, metali szlachetnych, kluczy, kamer, komputerów, leków, okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek, zegarków, telefonów komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych, dokumentów zbywalnych, papierów wartościowych, papierosów, tytoniu lub wyrobów tytoniowych, bądź innych wartościowych rzeczy, dokumentów biznesowych, paszportów i innych dokumentów tożsamości, lub próbek.

8.3.3 Jeżeli pomimo zakazu w Bagażu pasażera będą znajdowały się którekolwiek z przedmiotów wymienionych w art. 8.3, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody takich przedmiotów.

8.4 PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU

8.4.1 Przewoźnik odmówi przewozu, jako Bagażu, przedmiotów zakazanych postanowieniami art. 8.3 oraz 8.10, a także odmówi dalszego przewozu takich przedmiotów w momencie ich wykrycia.

8.4.2 Przewoźnik może odmówić przewozu, jako Bagażu, wszelkich przedmiotów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z ich rozmiarem, kształtem, wagą, zawartością, naturą, lub ze względów bezpieczeństwa lub operacyjnych, lub z uwagi na komfort innych pasażerów.

8.4.3 Przewoźnik może odmówić przyjęcia Bagażu do przewozu, jeżeli zdaniem przewoźnika Bagaż nie jest odpowiednio i bezpiecznie zapakowany w odpowiednim pojemniku.

8.5 PRAWO PRZESZUKANIA

8.5.1 Z uwagi na względy bezpieczeństwa i ochrony przewoźnik może zwrócić się do pasażerów o zgodę na przeszukanie i skanowanie osoby pasażera oraz przeszukanie, skanowanie lub prześwietlenie bagażu pasażera. Jeżeli pasażer nie jest obecny, jego bagaż może zostać przeszukany w celu ustalenia, czy pasażer posiada jakiekolwiek przedmioty, o których mowa w art. 8.3 powyżej lub 8.10 poniżej.

8.5.2 Jeżeli pasażer nie zgodzi się na przeszukanie, przewoźnik będzie uprawniony do odmowy przewozu pasażera i jego bagażu. Jeżeli przeszukanie lub skanowanie spowoduje szkody dla pasażera, lub jeżeli prześwietlenie lub skanowanie spowoduje szkody bagażu pasażera, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie szkody, chyba że powstały one z winy lub zaniedbania przewoźnika.

ARTYKUŁ 8.6 - ODPRAWIONY BAGAŻ

8.6.1 Po dostarczeniu przewoźnikowi Bagażu, który pasażer chce odprawić, przewoźnik przejmie Bagaż pod swoją opiekę oraz wyda Przywieszkę Bagażową dla każdej sztuki Odprawionego Bagażu.

8.6.2 Odprawiony Bagaż musi być oznaczony nazwiskiem pasażera lub innym rodzajem identyfikatora określającego tożsamość.

8.6.3 Odprawiony Bagaż, o ile to możliwe, będzie przewożony w tym samym samolocie co pasażer, chyba że z uwagi na względy bezpieczeństwa lub ochrony bądź dla celów operacyjnych przewoźnik zadecyduje o przewozie bagażu innym lotem. Jeżeli Odprawiony Bagaż jest przewożony kolejnym lotem, przewoźnik dostarczy taki bagaż do pasażera, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa pasażer musi być obecny przy odprawie celnej.

ARTYKUŁ 8.7 - NIEODPRAWIONY BAGAŻ

8.7.1 Pasażer może wnieść do kabiny wyłącznie jedną sztukę bagażu (nie są przewidziane żadne ulgi w przypadku niemowląt) z zastrzeżeniem określonej wagi i rozmiarów takiego bagażu (link do Regulaminu w sprawie Bagażu Podręcznego). Jeżeli pasażer posiada torebkę podręczną, teczkę, laptop, torbę z zakupami dokonanymi na lotnisku, kamerę itp., takie przedmioty muszą być umieszczone we wspomnianym jednym dozwolonym bagażu podręcznym. Dodatkowy/nadmiarowy bagaż podręczny nie zostanie dopuszczony przy wejściu do samolotu lub, tam gdzie to możliwe, zostanie złożony do depozytu w samolocie i będzie podlegał opłacie, której wysokość jest określona w Regulaminie przewoźnika (link do Regulaminu w sprawie Bagażu Podręcznego). Jeżeli pasażer nie ma pewności co do możliwości wniesienie swojego bagażu na pokład, powinien to sprawdzić przy Punkcie Odprawy Bagażowej przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa.   Ryanairnie ponosi odpowiedzialności za ponadwymiarowy bagaż podręczny, który nie został przyjęty przy wejściu do samolotu, a następnie pozostawiony przezpasażera na lotnisku.

8.7.2 Przedmioty, które przewoźnik uzna za nieodpowiednie do przewozu w depozycie w samolocie (na przykład delikatne i małe instrumenty muzyczne, suknie ślubne, pudła z kapeluszami itp.), i które nie spełniają wymogów określonych w art. 8.7.1 powyżej mogą zostać przyjęte do przewozu w kabinie jeżeli takie przedmioty mogą zostać odpowiednio zabezpieczone na dodatkowych miejscach siedzących, które pasażer wykupił w tym celu. W celu zarezerwowania dodatkowego miejsca siedzącego do przechowania takich przedmiotów, na formularzu rezerwacji należy wpisać słowa "ITEM SEAT" w polu nazwiska oraz "EXTRA" w polu imienia. W takiej sytuacji, komunikat EXTRA ITEM SEAT zostanie umieszczony zarówno na rezerwacji jak i na Karcie Pokładowej uzyskanej on-line. W trakcie dokonywania odprawy on-line, należy wpisać do takiej rezerwacji dane z dokumentu podróży pasażera. W związku z wykupieniem takiego dodatkowego miejsca nie przysługują żadne ulgi dotyczące bagażu odprawionego lub bagażu podręcznego. ((link do Regulaminu dotyczącego Bagażu Podręcznego).    Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.

8.8 ODBIÓR I DOSTARCZENIE ODPRAWIONEGO BAGAŻU

8.8.1 Z zastrzeżeniem art. 8.6.3, pasażer ma obowiązek odebrać swój Odprawiony Bagaż w momencie jego udostępnienia w punkcie docelowym. W przypadku nieodebrania bagażu w stosownym czasie, przewoźnik może naliczyć opłatę za składowanie. Jeżeli pasażer nie odbierze swojego Odprawionego Bagażu w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu jego udostępnienia, przewoźnik może zadysponować bagażem bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem pasażera.

8.8.2 Jedynie posiadacz Przywieszki Bagażowej jest uprawniony do odbioru Odprawionego Bagażu.

8.8.3 Jeżeli osoba roszcząca sobie prawa do Odprawionego Bagażu nie jest w stanie przedstawić/zidentyfikować Bagażu na podstawie Przywieszki Bagażowej, przewoźnik dostarczy Bagaż do takiej osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoba taka udowodni w sposób zadowalający przewoźnika jej prawa do Bagażu.


BAGAŻ REJESTROWANY

Każdy pasażer można rezerwować dwie sztuki bagażu pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat za bagaż rejestrowany. Możliwe jest wybranie odpowiedniej wagi bagażu nadawanego 15 kg lub 20 kg w czasie dokonywania rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji możliwe będzie dodanie sztuki bagażu rejestrowanego na stronie internetowej wybierając opcję ‘Zarządzaj Rezerwacją’ do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu. Opłaty za odprawiany bagaż pobierane są za osobę/za jeden lot w jedną stronę i są niższe, jeśli dokonane były podczas dokonywania rezerwacji online. Wyższe opłaty za bagaż nadawany będą obwiązywać, jeśli ten, wykupywany jest na lotnisku lub za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi firmy Ryanair, w szczycie sezonu i na wybranych kierunkach. Opłaty mogą się różnić w dowolnych okresach, aczkolwiek opłata jaka będzie obowiązywać to ta, która była w mocy w dniu dokonywania rezerwacji.

Szczegóły dotyczące opłat za Bagaż Rejestrowany: Tabela Opłat (link).

Nie jest dozwolone dzielenie się lub wspólne korzystanie z limitów bagażowych, nawet wśród osób podróżujących na tej samej rezerwacji. Wspólne korzystanie z indywidualnego limitu na bagaż rejestrowany nie jest dozwolone nawet jeżeli pasażer posiada dwie sztuki bagażu rejestrowanego (każda sztuka bagażu musi mieścić się w ramach indywidualnego przedpłaconego limitu wagowego).

Nie ma możliwości zwiększenia limitu bagażu z 15kg do 20kg.

Przeniesienie bagażu na innego pasażera nie jest dozwolone.

Każdy pasażer przekraczający dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego na torbę zostanie obciążony opłatą według stawki obowiązującej w dniu podróży. Opłata za nadbagaż wynosi obecnie 20 £/20 € za kilogram (lub kwota równoważna w walucie lokalnej).

Na lotniskach wyposażonych w kioski samoobsługowe pasażerowie muszą dokonać wszelkich wymaganych opłat za bagaż rejestrowany lub za nadbagaż, a także nadać bagaż w punkcie nadawania bagażu nie później niż 40 minut przed planowanym terminem odlotu.

W przypadku niemowląt limit bagażu rejestrowanego i podręcznego nie obowiązuje. Można jednak przewieźć nieodpłatnie jeden całkowicie składany wózek na jedno dziecko. Inne akcesoria dziecięce, takie jak foteliki samochodowe, krzesełka dziecięce i łóżeczka turystyczne mogą być przewożone dodatkowo i nie podlegają limitom bagażu rejestrowanego. Opłata za akcesoria niemowlęce maksymalnie do 20 kg (foteliki samochodowe/krzesełka dziecięce i łóżeczka turystyczne) objęte rezerwacją online wynosi 10 £/10 € za sztukę/za lot w jedną stronę. W przypadku dokonania rezerwacji na lotnisku lub za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi firmy Ryanair obowiązuje stawka standardowa w wysokości 20 £/20 € za sztukę/za lot w jedną stronę. Akcesoria niemowlęce ważące powyżej 20 kg, będą obciążone opłatą za nadbagaż według obowiązującej stawki.

Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w Bagażu Rejestrowanym powinny zostać owinięte w celu zapobieżenia obrażeniom kontrolerów i personelu obsługi..

Sprzęt ułatwiający poruszanie się jest przewożony nieodpłatnie.

Sprzęt sportowy lub muzyczny, taki jak między innymi duże wędki, kije golfowe, rowery* (limit ciężaru rowery wynosi 30 kg), skutery, sprzęt do szermierki, tyczki, oszczep, deski surfingowe, deski snowboardowe i narty, ani duże instrumenty muzyczne, w tym także harfy, kontrabasy i perkusje, nie nadają się do przewozu przez linie lotnicze praktykujące szybkie rozładunki, takie jak Ryanair. Takie przedmioty ważące nie więcej niż 20 kg mogą jednak być przewożone w luku samolotu poza dopuszczalnym osobistym limitem bagażu rejestrowanego po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 £/50 € za sztukę za lot w jedną stronę w przypadku rezerwacji online lub 60 £/60 € za sztukę za lot w jedną stronę w przypadku rezerwacji na lotnisku lub za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi firmy Ryanair. Sprzęt sportowy lub muzyczny ważący powyżej 20 kg, będzie obciążony opłatą za nadbagaż według obowiązującej stawki.

*Rowery -- MUSZĄ być umieszczone w kartonie lub pokrowcu ochronnym.

Mniejsze instrumenty, takie jak gitara, skrzypce lub altówka, które przekraczają rozmiary bagażu podręcznego, można przewozić w kabinie po uprzednim zarezerwowaniu miejsca na instrument i wniesieniu odpowiedniej opłaty. W związku z wykupienie takiego dodatkowego miejsca nie przysługują żadne ulgi dotyczące bagażu odprawionego lub bagażu podręcznego.

Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy "ITEM SEAT" jako nazwisko i wyraz "EXTRA" jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej uzyskiwanej online będzie wyświetlane wyrażenie EXTRA ITEM SEAT (dodatkowe miejsce). Szczegóły dokumentu podróży pasażera towarzyszącego należy wprowadzić podczas odprawy online. Te informacje zostaną wydrukowane na internetowej karcie pokładowej.    Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów linie lotnicze Ryanair nie przyjmują do przewozu sztuk bagażu o wadze powyżej 32 kg lub o wymiarach przekraczających łącznie 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości. To ograniczenie wagi nie dotyczy sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

Linie lotnicze Ryanair nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwie zapakowany, łatwo psujący się, uszkodzony lub delikatny bagaż ani za drobne uszkodzenia zewnętrznej powierzchni bagażu (np. rysy, plamy, zabrudzenia, wgniecenia itp.) wynikające ze zwykłego zużycia.

Pasażerowie muszą również w pełni przestrzegać art. 8 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu (szczegóły).

BAGAŻ PODRĘCZNY

Dozwolona jest tylko jedna sztuka bagażu podręcznego na osobę (z wyjątkiem niemowląt) o wadze nie większej niż 10 kg i wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm (torebki, teczki, komputery przenośne, zakupione produkty, aparaty itp. mogą być przewożone tylko w dozwolonej 1 sztuce bagażu podręcznego).

Dodatkowy/przeciążony bagaż podręczny nie będzie akceptowany przy wejściu do samolotu, z wyjatkiem sytuacji gdzie możliwe będzie umieszczenie takiego bagażu w luku ładunkowym samolotu za dodatkowa opłatą Ł50/€50. W przypadku wątpliwości pasażer powinien zasięgnąć informacji w punkcie nadawania bagażu przed przejściem do strefy bezpieczeństwa.

Mniejsze instrumenty, takie jak wiolonczela, gitara, skrzypce lub altówka, które przekraczają rozmiary bagażu podręcznego, można przewozić w kabinie po uprzednim zarezerwowaniu miejsca na instrument i wniesieniu odpowiedniej opłaty. W związku z wykupienie takiego dodatkowego miejsca nie przysługują żadne ulgi dotyczące bagażu odprawionego lub bagażu podręcznego. Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy "ITEM SEAT" jako nazwisko i wyraz "EXTRA" jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej uzyskiwanej online będzie wyświetlane wyrażenie EXTRA ITEM SEAT (dodatkowe miejsce). Szczegóły dokumentu podróży pasażera towarzyszącego należy wprowadzić podczas odprawy online. Te informacje zostaną wydrukowane na internetowej karcie pokładowej.   Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.

Pasażerowie muszą również w pełni przestrzegać art. 8 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu (szczegóły).Więcej informacji na stronie


www.ryanair.com


http://www.ryanair.com/pl/warunki-dotyczace-podrozy#article8-baggage
dnia 09 October 2012 12:35 · Drukuj

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.